Jong Immanuel band

30 oktober 2023
19:30 tot 22:00

De leden van de Jong Immanuel band oefenen deze avond voor de Jong Immanuel Worship avonden.

30 oktober 2023
19:30 tot 22:00
Locatie
Grote zaal
Grote zaal, hoofdingang

De leden van de Jong Immanuel band oefenen deze avond voor de Jong Immanuel Worship avonden.


Locatie
Grote zaal
Grote zaal, hoofdingang