BIJBELSTUDIE METHODE

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2022

Al te vaak zeggen christenen dat wanneer zij de Bijbel lezen, dat ze het niet (echt) snappen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want God heeft de Bijbel gegeven om het juist wél te kunnen snappen. De reden waarom christenen de Bijbel niet snappen is omdat zij niet weten hoe de Bijbel te benaderen, hoe de Bijbel te lezen.

De vraag is dan: hoe kun je de Bijbel lezen om het te kunnen begrijpen? Hoe hoor je de Bijbel überhaupt te benaderen? Nu is dit veel makkelijker dan je denkt. Door de Bijbel op een eerlijke manier te benaderen, zal je eruit halen wat er staat.

Om dit te doen gebruiken we de ‘ontdekkende Bijbelstudie’ methode. Hiermee kun je tot de bedoeling en de betekenis komen van wat er staat. Je kunt gaan begrijpen wie er schrijft, aan wie er geschreven wordt, onder welke omstandigheden, en tot welk doel. Bovendien zul je in staat worden gesteld om te ontdekken wat het voor jou persoonlijk te betekenen heeft.

Ik nodig je uit om te gaan ontdekken wat het bestverkochte boek, de Bijbel, jou persoonlijk te zeggen heeft!

2 Timotheüs 2:15 – “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

Dit is Gods opdracht aan iedere christen in het algemeen en aan de leider in het bijzonder.
Wat Gods Woord, de Bijbel, betreft, hoort iedere christen zich te beijveren in het recht snijden ervan. Of anders gezegd: iedere christen hoort zijn best te doen in het juist benaderen, lezen en bestuderen van de Bijbel.

In dit artikel wil ik jullie een aantal basisprincipes en handvatten meegeven om een goede start te kunnen maken.

De ‘Ontdekkende Bijbelstudie-methode’

De bedoeling van deze methode is om zo open mogelijk te lezen en de Bijbel voor zichzelf te laten spreken. Dit is de meest zuivere manier van Bijbel lezen, want de Bijbel wordt in zijn verband gelezen zonder dat je je eigen meningen of standpunten erin vermengd.
De ‘Ontdekkende Bijbelstudie-methode’ haalt de rijkdommen uit het Woord van God. Ik geloof dat dit is wat Paulus bedoelt met het recht snijden van het Woord van God.

 


Ontdekkende Bijbelstudie

Maar hoe gaat dit in z’n werk? Hoe doe je dit? Ik wil het in drie korte stappen uitleggen.


Stap 1: VERKENNEN = Observatie

Stap 2: VERKLAREN = Interpretatie

Stap 3: VERWERKEN = Toepassing 


 


Stap 1: VERKENNEN = Observatie

A. WAT STAAT ER? Het verkennen van de tekst is het nauwkeurig waarnemen wat de tekst feitelijk zegt.

 • Je moet in deze stap naar de tekst gaan kijken. Kijken en nogmaals kijken totdat het kijken ZIEN wordt!
 • Een rechercheur doet grondig onderzoek voordat hij tot zijn conclusies komt én hij zal nooit de details achterwege laten. Alle mogelijkheden worden altijd nauwgezet onderzocht!
 • En zo moet je ook de tekst grondig onderzoeken. Trek vooral niet te snel je conclusies!

B. Nadat je de tekst meerdere malen gelezen hebt, moet je een aantal vragen gaan stellen; namelijk wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

 • WIE spreekt er? Over WIE gaat het? WIE zijn de hoofdrolspelers? WIE wordt er genoemd? Tegen WIE wordt het gezegd?
 • WAT is het onderwerp? WAT zijn de gebeurtenissen, ideeën, onderwijs? WAAR spreekt hij het meest over? WAT is zijn doel om het (zo) te zeggen? WAT leer je over de mensen, gebeurtenissen of het onderwijs? WAT voor instructies worden gegeven?
 • WAAR gebeurde het of WAAR zal dit gebeuren? WAAR werd dit gezegd?
 • WANNEER gebeurde het of zal dit gebeuren? WANNEER heeft de schrijver het gezegd of geschreven?
 • WAAROM wordt iets gezegd? Waarom is het noodzakelijk dat dit geschreven wordt? Waarom zou of zal dit gebeuren? Waarom op dit moment? Waarom deze persoon? Waarom is er zoveel/ weinig aandacht besteed aan deze gebeurtenis?
 • HOE zal het gebeuren? HOE moet het gedaan worden? HOE is het geïllustreerd?

C. Probeer ook de sfeer en de gevoelens van de schrijver te proeven.

 • Wat voor emoties uit hij (wanhoop, dankbaarheid, angst, blijdschap, nederigheid, tederheid, conflict)?
 • Hoe geeft de schrijver zijn boodschap door? Gebruikt hij logische argumenten? Is het richtinggevend? Gebruikt hij voorbeelden uit de geschiedenis?

En vergeet niet dat hóe iets gezegd wordt minstens zo belangrijk is als wát er gezegd wordt!

Dus nogmaals: in de verkenningsstap is het de bedoeling dat je alle feiten boven tafel krijgt. Als je eenmaal zeker bent dat je alle feiten hebt verzameld, dan ga je met deze feiten naar de tweede stap.

 


Stap 2: VERKLAREN = Interpretatie

A. WAT BETEKENT HET?
Het verklaren van de tekst laat je zien wat de tekst betekent. Wat betekende het voor de mensen aan wie het werd geschreven?

 • Je moet je in deze stap vooral gaan richten op de betekenis van de feiten die je in de verkenningsstap hebt ontdekt.
 • Je moet je gaan afvragen waarom per se deze feiten opgeschreven staan.

Je moet je gaan afvragen wat de tekst zou betekenen voor de mensen die het in de Bijbelse tijd, in die context en cultuur hebben gehoord of gelezen. En je moet je gaan afvragen wat de tekst zou betekenen in onze tijd.

Hiervoor kun je verschillende bronnen gebruiken. Hieronder een aantal tips van mij:

- www.debijbel.nl 
Op deze pagina van de website bijbel.nl kan je van elk Bijbelboek achtergrondinformatie vinden. Het is voor iedereen toegankelijk.

Ook zijn er studiebijbels beschikbaar met allerlei achtergrondinformatie van elk Bijbelboek en artikelen over allerlei Bijbelse thema’s:

- Studie bijbel Herziene Statenvertaling.
Deze studiebijbel bevat vele duizenden aantekeningen, ruim tweehonderd kaarten en illustraties en talloze artikelen met achtergronden over de Bijbel en het behandelt allerlei thema’s.
(Voor meer info ga naar deze link.)

- NBV studiebijbel in perspectief.
Vind je het lastig om de Herziene Statenvertaling te lezen en ben je op zoek naar een makkelijker vertaling? Dan is de NBV studiebijbel een aanrader. De NBV studiebijbel bevat: algemene inleidingen op de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, commentaar bij moeilijke verzen, omvangrijk overzicht met tekstverwijzingen, verduidelijkend kaartenmateriaal, aandacht voor verbindingslijnen binnen het geheel van de Bijbel en nog veel meer.
(Voor meer info ga naar deze link.)

- Fire Bible (MEV).
Dit is een studiebijbel in het Engels. Voor diegene die het leuk vindt om een studiebijbel in het Engels te hebben, is dit echt een aanrader. “Fire Bible (MEV). The Premier Study Bible for the Spirit-led Believer. The FireBible is a one volume reference library, that will sharpen your understanding of the Holy Spirit and His work in the life of all believers. With its extensive notes and powerful commentary, along with dozens of other unique features, it is well poised to help foster the same robust faith, sincere devotion, and power demonstrated in and through the early church.”
(Voor meer info ga naar deze link.)

Als je zeker bent dat je weet wat de tekst betekent, in zowel de oorspronkelijke context als ook voor nu, dan kan je het gaan toepassen in je eigen leven. En dat is de derde stap.

 


Stap 3: VERWERKEN = Toepassing

A. WAT BETEKENT HET VOOR MIJ?
Bij het verwerken van de tekst wordt de Bijbel pas persoonlijk. Het is in deze stap dat het Woord van God voor jou persoonlijk tot leven komt, omdat de Heilige Geest in deze stap persoonlijk tot jouw hart zal spreken.

 • Ten eerste is het in deze stap echt een must om de Heilige Geest de ruimte te geven om tot jouw hart te laten spreken.
 • Hier zal de Heilige Geest jou laten zien wat het voor jou betekent en wat God wil dat je ermee doet.

In deze stap stel je jezelf persoonlijke vragen:

 • Is er een voorbeeld dat ik dien te volgen?
 • Is er een zonde die ik dien te verzaken/verlaten?
 • Is er een fout/ foute gedachte waarvan ik mij moet bekeren?
 • Is er een valkuil die ik dien te vermijden?
 • Is er een belofte waar ik aanspraak op kan doen?
 • Is er een gebod/ bevel dat ik dien te gehoorzamen?
 • Wat zal er concreet in mijn leven moeten gaan veranderen? Gewoontes? Patronen?
 • Welke stappen moet ik gaan zetten?

Dit lijkt op een hoop werk! En in het begin zal het best wel lastig zijn om het onder de knie te krijgen. Maar, als je het je eenmaal eigen hebt gemaakt, dan gaat het echt vanzelf en zal je merken dat het zijn vruchten af zal werpen in jouw persoonlijke relatie met God. 

De drie stappen: observatie, interpretatie en toepassing oftewel; verkennen, verklaren en verwerken horen absoluut in deze volgorde gedaan te worden. Maar, je zult merken dat naarmate je er aan gewend bent geraakt, deze drie elkaar hier en daar overlappen.


 


 

Maar Hij antwoordde en zei:
Er staat geschreven:
De mens zal niet van brood alleen leven,
maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Mattheüs 4:4 (HSV)