Alphafeest dinsdag 21 maart 2023

Welkom op het Alphafeest!

Dinsdag 21 maart a.s. wordt de afsluiting van de Alphacursus gevierd. Hiervoor  bent u/ ben jij van harte uitgenodigd. 

De avond begint om 18.45 uur met een lopend buffet, waarna er een avondvullend programma is met een presentatie van de cursus. 

Iedereen is van harte welkom om te komen. Neem gerust iemand mee! Graag wel even aanmelden via het opgaveformulier i.v.m. de maaltijd. 

De avond is gratis, maar er zal wel een collecte worden gehouden, omdat we de cursus voor iedereen betaalbaar willen houden. 

Privacyvoorwaarden