Huis van gebed

Jezus zegt ‘Laat mijn huis een bedehuis huis zijn’

De eerste gemeente in het Bijbelboek Handelingen was een biddende gemeente.
Ze baden niet alleen af en toe, maar allen volhardden in het gebed (Handelingen 2:42).
Ze waren voortdurend, elke dag eendrachtig in de tempel (vers 46).

Gebed is de sleutel voor verandering binnen onze gemeente, maar ook in onze omgeving.
Gebed is de motor waarop de gemeente draait.
We willen een Huis van Gebed zijn op verschilleden manieren:

  • Na de eredienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed;
  • Tijdens verschillende activiteiten is er ruimte voor gezamenlijk en persoonlijk gebed;
  • Leden en bezoekers kunnen een gebedsnood of getuigenis opschrijven bij de gebedstafel in de kerk, of mailen via het formulier. Tijdens de deeldiensten nemen we tijd om voor de noden te bidden en delen we de getuigenissen van mensen;
  • Getuigenissen worden gedeeld op kerkspot of op de deelavond;
  • Getuigenissen op kerkspot worden geredigeerd en mogen maximaal 500 woorden bevatten.

Heb jij een nood of een getuigenis schroom niet en laat het ons weten we willen graag voor je op de bres staan.