Kleine groepen

Wat is een kleine groep

Alle gemeenteleden worden ingedeeld in een kleine groep.
Dit kan een huisgroep en/of taakgroep zijn.
 

Huisgroep:

Een kleine groep van minimaal 6 leden die regelmatig (minimaal 1x per 3 weken)
thuis of in de kerk samenkomt onder leiding van (1 of) 2 huisgroepleider(s).

Taakgroep:

Een kleine groep die minimaal 1 x per 3 weken samenkomt onder leiding van een taakgroepleider.
De taakgroepen zijn hoofdzakelijk voor leden, maar aan sommige taakgroepen kunnen ook vaste bezoekers deelnemen. Dit in overleg met de taakgroepleider.

Themagroep:

Naast bovengenoemde groepen zullen er regelmatig periodes zijn waarin er groepen samenkomen die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. Dit zijn themagroepen.

De themagroepen zijn voor leden en vaste bezoekers te bezoeken en bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 mensen.
Als het te druk wordt om zowel een themagroep als een huisgroep gelijktijdig te bezoeken, dan kan er in overleg met de huisgroepleider besloten worden om tijdelijk niet naar de huisgroep te gaan en alleen de themagroep te bezoeken. De themagroepen starten na overleg met het team kleine groepen.


Visie EG Immanuël en DNA kleine groepen

De kleine groepen passen binnen de visie van de gemeente:
Een gemeente die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, leven naar Bijbelse normen,
op Christus willen lijken, elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap verkondigen
op een eigentijdse manier.
 

DNA kleine groep

Het DNA van de kleine groepen is ‘Samen Jezus delen’

Samen:
RELATIE AAN GAAN door elkaar te leren kennen en elkaar te leren steunen.

Jezus:
GEESTELIJK GROEIEN door samen te leren en samen te bidden.

Delen:
VAN BETEKENIS ZIJN VOOR ELKAAR door elkaar, de gemeente en de samenleving te dienen.

Alle kleine groepen hebben het DNA dat hierboven wordt beschreven.
Ieder lid ontvangt op deze manier in de kleine groepen de steun die hij/zij nodig heeft.


Seizoen 2019-2020

Huisgroepen seizoen 2020-2021

Immanuël heeft momenteel 10 huisgroepen die op verschillende momenten samenkomen.
Er komen groepen samen op de zondag-, dinsdag-, en woensdagavond en op de dinsdagochtend.


Taakgroepen seizoen 2020-2021

De volgende taakgroepen zijn een kleine groep met het DNA "samen Jezus delen":
 • Avondje uit team
 • eXceedband
 • eXceedteam
 • eXcellent
 • eXpand 21+
 • eXpress
 • Immanuëlband
 • JIMkidzband
 • Tieners
 • Vrouwenochtend
 • XS 16+


Themagroepen seizoen 2020-2021

De komende periode zijn er geen themagroepen actief. In verband met de huidige maatregelen t.a.v. Covid richten we onze aandacht op de huisgroepen en taakgroepen.


Vragen?

Als je vragen hebt over de kleine groepen, dan kunt je mailen naar kantoor@egimmanuel.nl