Wat is de Wijkgroep:
De Wijkgroep is een plek bij jou in de buurt waar je God en anderen kunt ontmoeten, praktisch iets voor de ander kunt betekenen en geestelijk elkaar kunt opbouwen. Zo samen Jezus delen in woord en daad.

Waarom de Wijkgroep:
De Wijkgroep is gericht op “duurzaam christen” zijn. Dit betekent:

  • In het dagelijks leven elkaar kunnen ondersteunen, praktisch en geestelijk, doordat je bij elkaar in dezelfde wijk of omgeving woont,
  • Samen bidden voor de wijk en de mensen die je kent, 
  • Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, en
  • Je neemt samen de verantwoordelijkheid en de Wijkgroep is van daaruit zoveel mogelijk zelfsturend

Voor wie is de Wijkgroep:
De Wijkgroep is er voor jou, als lid of bezoeker van Evangelische Gemeente Immanuël. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de deelnemers van de Wijkgroep, en na overleg met God, te besluiten om andere mensen vanuit de wijk uit te nodigen in de Wijkgroep.

De Wijkgroep doen- en zijn we samen!Visie EG Immanuël en DNA Wijkgroepen

De Wijkgroepen passen binnen de visie van de gemeente:
Een gemeente die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, leven naar Bijbelse normen,
op Christus willen lijken, elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap verkondigen
op een eigentijdse manier.

Het DNA van de Wijkgroepen is ‘Samen Jezus delen

Samen:
RELATIE AAN GAAN door elkaar te leren kennen en elkaar te leren steunen.

Jezus:
GEESTELIJK GROEIEN door samen te leren en samen te bidden.

Delen:
VAN BETEKENIS ZIJN VOOR ELKAAR door elkaar, de gemeente en de samenleving te dienen.

Alle Wijkgroepen hebben het DNA dat hierboven wordt beschreven.
Ieder lid ontvangt op deze manier in de Wijkgroepen de steun die hij/zij nodig heeft.


Vragen?

Als u vragen heeft over de Wijkgroepen, dan kunt u mailen naar kantoor@egimmanuel.nl

Deelnemen?

Als u graag deel wilt nemen aan een Wijkgroep, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Er  wordt contact met u opgenomen. 

Deelname Wijkgroep