FAQ's


Diensten

Meer weten over het Christelijk geloof

 • Dit is een laagdrempelige cursus over het christelijk geloof. Klik hier als u meer informatie wilt over deze cursus of als u zich voor de cursus wilt aanmelden. 

Hoe kan ik deel uit maken van Evangelische Gemeente Immanuël?

 • Iedereen is welkom om als gast de eredienst te komen bezoeken. We vinden het fijn om gasten te verwerlkomen! 
 • U kunt zich aanmelden als vaste bezoeker van onze gemeente als u 

  • gelooft in de Heere Jezus Christus als opgestane Heer en Redder,
  • een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft en de BIjbel accepteert als leidraad voor uw leven,
  • u zich thuisvoelt in de Evangelische Gemeente Immanuël,
  • de visie en fundamenten van EG Immanuël onderschrijft,
  • de gemeente regelmatig bezoekt tijdens de diensten op zondag,
  • u zich uitstrekt naar lidmaatschap.

  Als u zich als vaste bezoeker wilt aanmelden, stuur dan even een mail naar kantoor@egimmanuel.nl

   

 • Twee maal per jaar (voorjaar en najaar) wordt er een lidmaatschapscursus gegeven. 

  Vaste bezoekers die een half jaar of langer de gemeente bezoeken kunnen zich hiervoor aanmelden. Zodra de data bekend zijn, staat het formulier op de website (beschikbaar door in te loggen)

 • Onze gemeente is ingedeeld in Wijkgroepen. Deze groepen zijn voor leden en vaste bezoekers die bij ons geregistreerd staan. Daarnaast wordt de Alphacursus regelmatig aangeboden. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. Klik hier voor meer informatie over de Alphacursus.

Mijn gemeente app

 • Mijn gemeente (kerkSPOT) is het interne gedeelte van onze website en de bijbehorende app. 

  Hier wordt regelmatig informatie verspreid. 

  Vaste bezoekers en leden krijgen een inlogcode voor mijn gemeente. 

Dopen

Zaal reserveren

Andere vragen