Muziek in de kerk

Visie op muziek & aanbidding

Wij vinden dat het aanbidden van God voor een ieder een levensstijl zou moeten zijn. Uiteraard zijn wij als mens niet perfect en moeten wij dit met vallen en opstaan leren. Aanbidding is immers niet alleen maar het zingen van liederen op zondag, maar juist ook hoe wij dagelijks in ons leven staan, welke keuzes we maken, welke prioriteiten we stellen en vooral ook hoe we met 'de ander' omgaan. Eigenlijk vloeit onze zondagse muzikale aanbidding voort uit hoe we door de week met Hem leven. Het is een uiting van onze blijdschap naar Hem. Een vorm van dankbaarheid en respect tonen naar onze Vader, die alles voor ons heeft overgehad.

Wat we als muziekteam naar de mensen willen communiceren is een samenhangend geheel van zowel het vrij aanbidden van God met onze stem en instrumenten, met soms eigen woorden of losse zinnen, zoals je ook wel in een gebed opeens bepaald wordt bij een bepaald aspect van wie God is, alsook eigentijdse liederen die daarbij passen. Het wordt dan een mooi geheel van aanbidden en een zingend gesprek naar en met onze Vader.

Eén stem…

2 Kronieken 5:13 (HSV) "....het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de HEERE te prijzen en te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en andere muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de woorden: Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van de HEERE, met een wolk vervuld werd."

1 Kronieken 25:8 (Jongerenbijbel)  "De zangers werden door loting in wisseldienst ingedeeld, zonder onderscheid te maken tussen oud en jong, volleerde zangers en leerlingen."

In onze gemeente willen we streven naar een gezonde, veilige, inspirerende en motiverende omgeving waarin zowel jong als oud, leerling als volleerde, de kans krijgt om God te aanbidden met zang en muziek.

We vinden het belangrijk dat de verschillende muziekgroepen samen één team zijn; door gezamenlijke activiteiten om elkaar beter te leren kennen, maar vooral ook om van elkaar te leren en elkaar te motiveren tot een levensstijl van aanbidding!!

We horen als verschillende muziekteams allemaal bij het aanbiddingsteam, maar functioneren binnen onze eigen band of groep met zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

De afdeling ‘Muziek’ bestaat uit de volgende teams:

  •     Jimkidzband; deze band is vooral gericht op de kinderen van onze gemeente.
  •     Exceedband; deze band wordt veelal ingezet bij de maandelijkse jeugddiensten.
  •     Immanuelband; deze band leidt de aanbidding op de zondagochtend en tijdens andere diensten.
  •     Geluidsteam; dit team verzorgt al het geluid en licht in ons gebouw tijdens de activiteiten en diensten.
  •     Beamerteam; dit team verzorgt de presentatie van o.a. de liedteksten tijdens activiteiten en diensten.

Voor meer informatie mail naar:  worship@egimmanuel.nl